Giới thiệu

Quay trở lại sau một thời gian vắng bóng. 

Tác giả xin góp chút sức để giúp đỡ các sinh viên ngành môi trường trong việc rèn luyện kỹ năng và xử lý các sự cố thường gặp

Chúc các bạn học tốt